O nas

Meprozet Stare Kurowo Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem z wieloletnim doświadczeniem, którego początki datuje się na lat sześćdziesiąte XX wieku. Jesteśmy znaczącym pracodawcą na lokalnym rynku, zatrudniając obecnie ponad 170 wykwalifikowanych pracowników.

Nasza firma specjalizuje się w oferowaniu usług produkcyjnych, obejmujących szeroki zakres produktów i technologii. W naszym portfolio znajdują się między innymi konstrukcje stalowe, hale, wiaty, palety transportowe, palety magazynowe, skrzynie przeznaczone do uprawy pieczarek, siatki zgrzewane oraz wygrodzenia dla bydła. Ponadto oferujemy wysokiej jakości usługi cynkowania ogniowego i wysokotemperaturowego z odwirowaniem, zachowując przy tym konkurencyjną cenę.

Zasięg naszej działalności nie ogranicza się jedynie do rynku krajowego, 
z powodzeniem eksportujemy nasze usługi na rynki zagraniczne, co świadczy o uznaniu poza granicami kraju. Lokalizacja firmy, położona na trasie Gorzów Wielkopolski - Drezdenko, zapewnia wygodne warunki logistyczne zarówno dla naszych klientów krajowych, jak i międzynarodowych.

Meprozet Stare Kurowo Sp. z o.o. dąży do utrzymania pozycji lidera w branży, stale inwestując w rozwój technologiczny i podnoszenie kwalifikacji naszej kadry. Jesteśmy dumni z naszej historii i tradycji, jednocześnie aktywnie kształtując przyszłość naszej firmy

Historia firmy

 • 1961- utworzenie Zakładu Terenowego "Gozamet" w budynku po byłej parowozowni– filia Zakładu M-3 w Starym Kurowie z siedzibą
  w Gorzowie Wlkp. Produkowano wyroby z drutu, głównie kosze, siatki itp.
 • 1968- oddano do użytku nową halę i rozpoczęto produkcję zgrzewanych rur cienkościennych (głównym odbiorcą było górnictwo węgla kamiennego).
 • 1970- oddano do użytku nowo wybudowany wydział – cynkownię ogniową. W początkowym okresie cynkowano wyroby własne – rury cienkościenne. Później świadczono również usługi cynkowania.
 • 1970- odłączenie Zakładu M-3 od „Gozametu” Gorzów Wlkp. Utworzono Przedsiębiorstwo „ZPUMROL” – Zjednoczenie w Zielonej Górze,
  filia Stare Kurowo.
 • 1972- zlikwidowano „ZPUMROL” – utworzono Przedsiębiorstwo Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej i Przemysłu Rolnego „Meprozet” Stare Kurowo podległe zjednoczeniu w Warszawie.
 • 1977- w wyniku połączenia „Meprozet” Drezdenko i „Meprozet” Stare Kurowo powstało Przedsiębiorstwo Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej „Meprozet” Drezdenko. Zakład w Starym Kurowie był podległy dyrekcji w Drezdenku. Siedziba zjednoczenia mieściła się w Warszawie.
 • 1977- oddano do użytku nową halę wydziału galwanizerni. Po reformie administracyjnej zlikwidowano zjednoczenie. Organem założycielskim
  został wojewoda gorzowski.
 • 1994- po podziale P.M.P.Z. „Meprozet” w Drezdenku utworzono Przedsiębiorstwo Państwowe „Meprozet” Stare Kurowo (organ założycielski
  – wojewoda gorzowski).
 • 1999- zawiązano spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Meprozet Stare Kurowo” Sp. z o.o. z kapitałem założycielskim
  w wysokości 1020600 zł.
 • 1999- po podpisaniu umowy z wojewodą lubuskim, spółka rozpoczęła działalność gospodarczą na majątku P.P. „Meprozet” oddanym
  w odpłatne korzystanie. Umowę leasingu zawarto na 10 lat.
 • 2004- Spółka, aktem notarialnym, przejęła od Skarbu Państwa majątek przedsiębiorstwa na własność. Wydarzenie to pozwoliło zakładowi zacząć pracować na własny rachunek i inwestować we własny rozwój. Podejmując nowe wyzwania zapadła decyzja o powstaniu nowych działów, jak MARKETING, DZIAŁ PROJEKTOWY, wewnątrzzakładowa KONTROLA JAKOŚCI zapewniające wysoki poziom produktów i obsługi klienta. 
 • 2005- powstał tzw. mały piec do cynkowania wysokotemperaturowego z odwirowaniem. 
 • 2006-2007- roku zapadła decyzja o budowie nowej hali przyległej do starej części cynkowni, wymuszając tym samym opracowanie innego, korzystniejszego układu technologicznego na wydziale. W nowej części powstał obecny piec. Maksymalna wydajność produkcyjna nowego
  pieca to około 1600 ton na miesiąc w zależności od rodzaju i gabarytów elementów. 
 • 2008- oddano do użytku nowy magazyn hutniczy wraz z częścią zamkniętą na pozostałe komponenty niezbędne do utrzymania ciągłości produkcji i pracy zakładu. 
 • 2013- zmodernizowano cynkownię i wymieniono wannę. Rozpoczęto budowę nowoczesnej hali produkcyjnej z zapleczem socjalnym. 
 • 2014- oddano do użytku nowoczesną halę produkcyjną o pow. użytkowej równej 3 072m2 wraz z budynkiem socjalnym o pow. 360m2. Głównymi założeniami było skupienie produkcji w jednym miejscu, dzięki czemu m. in. zakładano wzrost wydajności produkcji oraz poprawę warunków pracy i socjalnych. 
 • 2015- zmodernizowano pomieszczenia socjalne i biurowe na wydziale cynkowni. 
 • 2016-2018- zmodernizowano i przebudowano starą halę produkcyjno-spawalniczą, rozbudowano i zmodernizowano teren firmy.
  Zainstalowano nowoczesny system grzewczy o mocy 1,5 mw. 
 • 2018- zmodernizowano wydział cynkowni - wymieniono również wannę cynkowniczą. Wyremontowano dwa budynki mieszkalne. 
 • 2019- zmodernizowano budynek administracji oraz budynek neutralizacji.
 • 2020-2021- powstała nowa linia na wydziale cynkowni - trzeci mały piec do cynkowania wysokotemperaturowego z odwirowaniem. 
 • 2021-2023- wdrożenie systemu ERP - kompleksowego rozwiązania informatycznego dla całej firmy.

Certyfikaty

DIN EN ISO 3834-2 PL

DIN EN ISO 3834-2 EN

DIN EN ISO 3834-2 DE

EN 1090-2 PL

EN 1090-2 EN

EN 1090-2 DE

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji PL

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji EN

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji DE

Świadectwo Kwalifikacyjne

DASt-022

PTC Polskie Towarzystwo Cynkownicze

Jakość QI - cynkowanie ogniowe

Jakość QI - cynkowanie ogniowe

Jakość QI - cynkowanie ogniowe

Jakość QI - konstrukcje stalowe hal

Złote Godło QI

Złote Godło QI

Nagroda Złote Godło

PN-EN ISO 50001:2012

PN-EN ISO 50001:2012

Audyt energetyczny

Lubuski Lider Biznesu

Lubuski Lider Biznesu